Edunvalvonta

Luottamusmies ja JHL auttavat
Ota yhteys luottamusmieheesi työpaikkasi epäkohdista tai asioista, jotka edellyttävät toimenpiteitä. (Liittoon kuulumaton hoitaa itse asiansa, samoin kuin pelkkään työttömyyskassaan kuuluva)

Oikeusapua jäsenille
Joskus asioita ei saada ratkaistua neuvottelemalla. 
Silloin JHL:n jäsenellä on mahdollisuus saada ilmainen oikeusapu ja lakimiehen palvelut. 

Ks. http://www.jhl.fi/portal/fi/edunvalvonta/