Kemin Kaupungin Pääluottamusmiehen tiedote (KVTES ja TS)

22.4.2020

JHL:n pääluottamusmiehen tiedote 9.4.2020

 

Hyvä jäsen

 

Kemin kaupunki on tehnyt COVID19-pandemian johdosta kahdenlaisia ratkaisuja, joilla on vaikutusta työntekijään ja hänen palkanmaksuunsa. Työnantajan toimenpiteet kohdistuvat niihin toimialoihin, jotka valtiojohdon toimesta on määrätty suljettaviksi.

 

Toimenpide 1 Työnteon estyminen (TSL 2:12)

 

Työantaja on antanut työnteon estymisilmoituksia osalle työntekijöistä. Tämä ilmoitus perustuu työsopimuslain 2 lukuun, sen 12 §.

 

Tämän ilmoituksen antamisessa työantaja käyttää yksipuolista oikeuttaan. Tässä tilanteessa työantaja on yksipuolisesti katsonut ne työyksiköt ja toiminnot, joissa työnteko on estynyt. Osassa työpaikoissa olisi varmasti ollut työtä, mutta työantaja on katsonut, että se ei ole riittävää tässä tilanteessa.

 

Työnteon keskeytymisilmoituksen jälkeen työantajan palkanmaksuvelvoite on 14 päivää. Tämän jälkeen työntekijällä on oikeus ansiosidonnaiseen päivärahaan.

 

Mikäli olet tällaisen ilmoituksen saanut, tarkasta että päivämäärät ovat oikein. Keskeytyksen alkamispäivä tulee olla työpäivä, ei loma, sairasloma tai muu vapaa. Mikäli päivämäärät ovat väärin, niin ole yhteydessä pääluottamusmieheen. Tänä aikana työantaja on velvollinen etsimään korvaavaa työtä työntekijälle.

 

Toimenpide 2 Lomautus (YTLK)

 

Kemin kaupunki on 6.4.2020 päättänyt palkanmaksun keskeytymisen ohella tarvittaessa myös lomauttaa henkilökuntaa taloudellisin ja tuotannollisin perustein. Tämä koskee henkilöitä, joiden työ on vähentynyt tai vähenee COVID19-pandemian aiheuttamien rajoittamistoimenpiteiden vuoksi.

 

Tämä ei tarkoita sitä, että Sinut automaattisesti lomautetaan. Ilmoitusaikana työnantaja etsii kaikille ilmoituksen saaneille työntekijöille tai viranhaltijoille korvaavaa työtä vaihtoehtona lomauttamiselle. Tieto muun työn järjestymisestä on luvattu antaa viimeistään 30.4.2020. Työnantajalla on kuitenkin velvollisuus tarjota muuta työtä myös lomautuksen aikana, mikäli sellaista löytyy.

 

Kemin kaupunki on neuvotellut lomautuksista ammattijärjestöjen kanssa. Neuvotteluissa ei päästy sovintoratkaisuun, joten työantaja on yksipuolisesti päättänyt lomautuksista ja niiden toteuttamistavasta. Myös lomautus voi alkaa vain työpäivänä ja loppua työpäivään.

 

JHL ja muut ammattijärjestöt ovat ilmoittaneet, että eivät hyväksy lomautuksia. Lisäksi neuvotteluissa ammattijärjestöt ovat vaatineet työantajaa perumaan työnteon estymisen välittömästi. Näihin vaatimuksiin työantaja ei ole kuitenkaan suostunut, joten ratkaisut ovat yksipuolisesti työantajan.

 

Terveisin ja kaikista haasteista huolimatta aurinkoisia pääsiäisilmoja toivottaen

 

Kemissä 9.4.2020

 

pääluottamusmies

Antti Jänesaro

antti.janesaro@kemi.fi

+358 40 632 4317