Tauota työtä helteellä

29.6.2022

Korkeat ilman lämpötilat sekä lämpö ja auringon säteily yhdessä lisäävät ihmisen lämpökuormaa. Jos työpaikan ilman lämpötila teknisistä toimenpiteistä huolimatta ylittää +28º C helteen vuoksi, on työtä ryhdyttävä keventämään lyhentämällä työntekijöiden altistusaikaa lämpörasituksessa.

Työn tekemiseen korkeissa lämpötiloissa liittyy työsuojelullisia ja muita työn tekemispaikan olosuhteisiin liittyviä kysymyksiä. Yksi tärkeimmistä kysymyksistä koskee kuumassa työskentelyn terveysvaikutuksia.

Työturvallisuuslainsäädäntö edellyttää, että työnantaja on selvillä työn aiheuttamista terveysvaaroista ja että se ottaa ne riittävästi huomion työtä teetettäessä. Työnantajan on suoritettava kokonaisarviointi työskentelyn yksittäiselle työntekijälle aiheuttamista terveys- ja tapaturmavaaroista.

Katso ohjeistus kuumassa työskentelyyn siulta Työskentely helteellä  tai kuuntele JHL:n työelämäasiantuntija Tuula Haavasojan haastattelu, mitä helteellä työskentelystä on hyvä muistaa.

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran 25.6.2020