Meri-Lapin JHL ry

Yhteistyössä toteutettua ammattiyhdistystoimintaa jo 10 vuotta.

Meri-Lapin alueen JHL ammattiyhdistykset Kemistä ja yhdistys Tervolasta  liittyivät yhteen ja yhdistivät voimansa perustaen oman yhteisliiton Meri-Lapin JHL ry 052. Myöhemmin mukaan liittyi myös Simon yhdistys. Yhdistymisellä saimme lisää voimaa neuvotteluihin ja aktiivista toimintaa yhdistykseen. Ammattiyhdistystoiminta oli monen haasteen edessä. Työnantaja oli ja on yhä toiminnallaan haastanut ammattiyhdistystoiminnan. Edunvalvonta kohtasi vaikeuksia ja työntekijöiden vaikutus neuvottelupöydissä väheni. Työnantaja ulkoisti tai yhtiöitti toimintojaan, eikä työntekijöiden asemaa otettu huomioon toimintojen uudistamisen yhteydessä. Tarvittiin uutta voimaa ja siihen vastattiin yhdistämällä monen pienen ja yhden suuren yhdistyksen voimavarat. Lähikunnista ainoastaan Tervola pysyi mukana maaliin asti. Keminmaa vetäytyi loppusuoralla ja Tornio jo yhteistyöneuvottelujen alussa. 

Tämä kaikki on kannattanut. Yhdistys on saanut toimintaansa lisää uusia aktiiveja. Jäsenemme ovat saaneet aktiivisen vapaa-ajantoiminnan lukuisine retkineen ja jäsenetuineen. Yhdistys pystyy osoittamaan aktiivisuuttaan  jäsentensä osallistumisella jäsenkokouksiin, sekä jäsenten vaikuttamisella yhteiseen toimintaan ja toiminnan suuntaan.  

Tämän päivän haasteet eivät suinkaan ole vähäisemmät kuin 10 vuotta sitten. Hyvinvointialueen toiminnan käynnistäminen ja henkilöstön siirto on yksi suurimmista tapahtumista edunvalvonta kentällä. Toimintojen ulkoistus into on hiipunut toistaiseksi Sote toimintojen uudistamisen ajaksi, mutta tilanne voi olla toinen kunhan kuntien ja hyvinvointialueen toiminta alkaa vakiintumaan.  Haasteita edunvalvontakentällä siis riittää. Pyrimme vastaamaan haasteeseen ja otamme mukaan toimintaamme muitakin JHL yhdistyksiä, mikäli siellä nähdään tarvetta suurempaan joukkovoimaan ja sen tuomiin etuihin.

Outi Korvela

puheenjohtaja 

toimikausina 2018 - 2019, 2020 - 2021, sekä 2022 - 2023.