YLITYÖ JA VUORONVAIHTOKIELTO KUNTA-ALALLE

3.3.2022

Kunta-alaa koskeva ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa maanantaina 7.3.2022 klo 00.01 ja päättyy sunnuntaina 13.3.2022 klo 23.59.


JHL:n jäsenet voivat tehdä ylitöitä ja vaihtaa vuoroja sunnuntaihin 6.3. klo 23.59 saakka, mutta ei enää sen jälkeen.

Keitä kiellot koskevat

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee sinua JHL:n jäsen, mikäli työskentelet jollakin seuraavista sopimusaloista:

  • kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES
  • kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES
  • kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS
  • kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES
  • sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE

Keitä kielto ei koske

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei koske kunta-alan sopimusten viranhaltijoita.

Lisäksi ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle on rajattu omassa kodissa työskentelevät perhepäivähoitajat ja kolmiperhepäivähoitajat sekä työllistetyt.

Lisäksi kiellon ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä eivät ole myöskään sellaiset yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi.

Kiellon piirissä oleva, toimi näin

  • Älä tee ylitöitä tai kerrytä liukumia ylityökiellon aikana.
  • Älä tee päivystystä tai matkusta, mikäli  päivystyksen aikana työn tekeminen tai työajan ulkopuolella tapahtuva matkustus muodostuu ylityöksi.
  • Vuoronvaihtokiellon aikana noudata vahvistettua työvuoroluetteloa. Vuoronvaihtokielto koskee työnantajan esittämää vuoronvaihtoa. Vaihtoja voit tehdä, jos olet jo vakiintuneen käytännön mukaan voinut tehdä niin työkaverisi kanssa.


LUE LISÄÄ:

Toimintaohjeet

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto

JHL.FI